EL COL·LECCIONSME D’ESTAMPES RELIGIOSES

    Normalment una estampa és un rectangle de cartolina o fulletó de paper amb una imatge de Crist, la Mare de Déu o un sant concret a l’anvers i una oració o breu text a l’interior i al revers. Si hi ha sort duen peu d’impremta i any d’edició. Normalment commemoren un fet com pot ser ara un recordatori de comunió, la mort d’un conegut, la primera missa d’un capellà, unes jornades pidaoses, etc. També n’hi ha que ens expliquen la vida d’un sant, un beat o un religiós. Les seves mides són més bé petites, moltes acostumen a restar dins un llibre, o se duen dins a una cartereta o a la butxaca. Són objecte de bibliofília i el millor mètode per a classificar-les és segons l’advocació que hi porten. 

    Classificació: Ramon Llull; sants i santes; Mare de Déu i la Verge; Crist; religiosos i religioses; recordatoris

    Bibliografia:

Vidal, J., El col·leccionisme d’estampes religioses. Col·lecciomania 15 (2005) 28
Jurado, L., El cazador de sellos y estampitas. El Mundo/El Día de Baleares, 21.8.2007

    Exemples:

Nuestra Señora de la Saludque se venera en la Parroquia de San Miguel de Palma

Paper, 6 x 12 cm

Tip. Nueva Balear

Rev.: La Cofradía de Ntra. Sra. de la Salud [...]

Corona d'or i pedreria
vos oferim en dolç tribut
Reina del cel, Santa María,
Mare de Déu de la Salut

Maria, dolça Mare...
Maria, dolça Amor,
la Fe a Mallorca a Vos s'ampara
la fe del Rei Conquistador

Bibl:

Coll Tomàs, B., Mare de Deu de la Salut, Palma de Mallorca, 1972
Valero, G. et al., Les festes de Palma, Lleonard Muntaner, ed. Palma, 2010, p. 205-208

Comentaris: patrona de la Ciutat de Mallorca (Palma); nom de la meva filla petita

Sequere me!Paper, 6,5 x 10 cm

Recordatorio de la Ordenación sacerdotal del P. Guillermo Font Lladó, C.O., 15 de junio de 1935, cantó su Primera Misa el 23 del mismo mes en la Iglesia de S. Felipe Neri de Palma

Observació: la duia a una butxaca de la camisa (tota suada) el dia que vaig aprovar oposicions (juliol de 1993); me la vaig trobar a Jefatura de Aviación, on feia el servei militar

 Sant Cristo Miraculós

Paper 9 x 13,5 cm

4 fulls

«Sant Cristo Miraculós Que a presencia de multitut de gent suà per espai de mols de dies abundants gotes de sanch, devant l’impenitencia del famós bandetjat Benet Esteva Girart. Succeí axó en la ciutat de Sóller els ultims dies de Febrer de l’any 1530, essent honorat desde llavonses amb extraordinari culto y veneració en la Iglesia de la Visitació».

[f 2] Rosari de les Santes Llagues de Nostre Senyor Jesucrist o de la Misericórdia [...]

[f 3] Rosario de las Santas Llagas de Nuestro Señor Jesucristo o de la Misericordia [...]

[f 4] Origen de este Rosario [...]

Sóller, Imp. de J. Marqués Arbona [1925]

Bibl.:

Gran Enciclopèdia de Mallorca vol. 15, pàg. 288

Pérez Pastor, P., Sóller, a peu. Sóller, 1995, pàg. 102-103

Comentari: el Sant Crist del convent de Sóller està relacionat amb un fet miraculós: els darrers dies de febrer de 1530 el portaven des de l’altar del convent dels franciscans al capçal del bandoler Benet Esteve, nafrat en una brega, que morí jurant vengança i flastomant; davant aquesta impenitència el santcrist brollà suor per tots els costats.

 

El Santo Cristo Rescatado

Cartolina 8,5 x 13,5 cm

«El Santo Cristo Rescatado que se venera en la Iglesia de San Felipe Neri de Palma de Mallorca»

[Rev en blanc]

[sl, sd]

Bibl: Gran Enciclopèdia de Mallorca vol. 15, pàg. 283

Comentari:

El Sant Crist Rescatat es guarda a l’església de Sant Felip Neri (Palma); l’hi deposità el trinitari pare Bello, que el comprà i el rescatà de les mans d’uns sarraïns que l’ultrajaven a Alger, després d’haver-lo apressat en una nau cristiana el 1697.