Assistència a conferències (a Palma si no diu el contrari)

Filippo Coarelli. El proyecto del Parque Arqueológico de Roma. UIB, 1984/1985

Pierre Lévêque: La génesis de la religión griega. UIB, 1984/1985

Ignasi Riera: Sindicalisme al Baix Llobregat. UIB, 4.12.1986

Josep Massot i Muntaner: Repressió a Mallorca durant la Guerra Civil. SAL, 10.2.1987

Ricard Soto: Ordenació del territori a Mallorca. Segle XIII. UIB, 11.2.1988

Antoni Riera: El comerç català a l'època de crisi. SAL, 24.2.1988

Pere Muntaner: Estructura social de la Mallorca del Antiguo Régimen. UIB, 10.3.1988

E. Martín Corrales: Comercio catalán (siglo XVIII). UIB, 22.3.1988

J.C. Maixé: Fuentes para el estudio de la economia mediterránea. UIB, 23.3.1988

García de Cortázar: Historiografía de la España Medieval. UIB, primavera, 1988

J. Sastre Moll: Què és el Reial Patrimoni. UIB, 16.5.1988

X. Salvà / A. Marimon: L'emigració a Mallorca, Menorca i Eivissa (1892-1900). UIB, 1988 

Emilià Páez: La I Internacional a Mallorca. UIB, 16.3.1989

A. Marimon: Les conseqüències de la Guerra de Cuba i de les Filipines a les Illes Balears. UIB, 17.3.1989

Joan Marí Cardona: El Puig de Missa com a inici del nucli urbà de Santa Eulàlia. IES Xarc, 10.2.1993

Miquel Batllori: Despuig i la fidelitat als seus orígens mallorquins. CC Sa Nostra, 10.2.1994

Ismael Sarmiento: La vida cotidiana durante la Guerra de independencia de Cuba. Aula Weyler (Castillo de San Carlos), 19.4.1996

La Inquisición española. IES Josep Sureda i Blanes, 3.6.1996 (no record qui la va fer)

J. Negreira: Historia del Regimiento de Infantería. Gran Hotel, 11.11.1997

H. Navarro: Titanic. La música de James Horner. Club Diario de Mallorca, 23.11.1999

Palos/Regué (ABABS): Una sentencia al western. Club Diario de Mallorca, 29.6.2000 (no estic segur si hi vaig anar)

Antoni Marimon: La crisi de 1898 a Mallorca. IES S'Arenal, 15.2.2003

Margalida Pons: Els poetes de postguerra i Miquel Costa i Llobera. Can Campaner, 12.3.2003

Hazael (ABABS): La banda sonora de las películas de super-héroes. CC Sa Nostra, 4.5.2004

Guillem Rosselló Bordoy: Arqueologia poètica o poeta arqueòleg. Costa i LLobera. SAL, 19.10.2004

Inés Calderón: Pedro de Portugal, la itinerancia en el poder. SAL, 12.2.2013

Carles Amengual: Religiositat i salut. Monestir de Santa Magdalena, 25.2.2012

Jaume Bover: Els llibres de cuina i el col·leccionisme. Llibreria Born de Llibres, 28.4.2012

Alejandro Ysasi: Xam i els ex-libris. Llibreria Embat, 9.3.2013

Margarita Barrera: Halloween. Can Salas, 30.10.2013 

Mette Moltessem: De Raixa a Copenhagen. Can Bordils, 23.1.2014

Jaume Boada: Paranumismàtica balear. Llibreria Embat, 15.3.2014

Francesco Lenci: Cap a un món lliure d'armes nuclears. Can Domenge, 14.5.2014

Natalia Esquinas: Josep Llimona, escultor. ARCA, 23.7.2014

Fernando Pueyo: Jesús ¿historia o leyenda?. Club Diario de Mallorca, 18.9.2014

M.A. Casasnovas: Menorca i la Guerra de Successió. Club Diario de Mallorca, 29.1.2015

Magdalena Riera: El Sant Jordi d'Antoni Fuster. SAL, 15.3.2016

Ramon Gener: Salomé. Teatre Principal, 8.3.2016

Antoni Jordà: La Nova Planta a la Corona d'Aragó. Can Campaner, 31.3.2016

Pep Ferrer: 50 años del Revolver (Beatles). Sa Nostra, 16.4.2016

Magdalena Cerdà: La talla medieval. SAL, 4.12.2016

Juan L. Asuaga: La hipótesis del cazador. Club Ultima Hora, 31.5.2017

Jaume Boada: Els ploms eclesiàstics. La Real, 16.8.2018

Antoni Mas: Les ordinacions de Jaume II. ARM, 20.12.2018

Clara Grima: Matemàtiques i crispetes. CaixaForum, 14.2.2019

Jesús M. Frias: Meteoritos, mensajeros del espacio. CaixaForum, 28.2.2019

A. Fraile / Miquel Ramis: Qué sabemos de la gran pirámide de Guiza. Club Diario de Mallorca, 21.3.2019

L. Silva: En el ángulo oscuro. CaixaForum, 30.9.2019

Bernat Q/Hazael: Blade Runner. Casal Son Cànaves, 21.11.2019