Experiència docent:

1987-88: Pràctiques del CAP a l'IB Ramon Llull

Professor d'Ensenyament Secundari des d'octubre de 1990.

Professor interí: 

1990-91: IB Formentera (Llengua Castellana i llatí)
1991-92: IFP Sant Joan Bosco de Ciutadella (Ciències Socials)
1992-93: IES Xarc de Santa Eulàlia (Música)
    Cap del departament de Música
    Membre del Consell Escolar              

1993: Oposicions de Geografía i Historia (MEC i Generalitat de Catalunya). Renuncia a les de Catalunya

Funcionari en pràctiques:

1993-94: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Departament de Geografia i Història)

Destinacions:

1994-1998: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Departament d'Orientació)    
    Professor d'àmbit lingüístic i social (1994-1998)
    Representant del Claustre al CEP de Palma (1995-1996)

1998-1999: CCOO / IES Emili Darder (àrea de suport, Palma), en comissió de serveis        

1999-2012: IES S'Arenal (Departament de Geografia i Història)
    Cap del departament de Geografia i Història (1999-2002, 2004-2006)
    Membre del Consell Escolar (gener 2002-novembre 2011) 
    Programa Comenius (2000-2003)
    Programa Xarxa (2004-2010)  
    Tutor de CAP (1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004)
    Tutor del Master professorat de la UIB (2009-2010, 2010-2011)
    Tribunal Oposicions de Geografia i Història: 2002
    Comissió Solidaritat amb el 3r Món (2006-2012)
    Comissió del Diccionari Alcover-Moll (2001-2002)
    Responsable d'audiovisuals (2010-2012)             

2012-2013 IES Joan Alcover, Palma, en comissió de serveis (Departament de Geografia i Història)

2013-2017 IES Ses Estacions, Palma (Departament de Geografia i Història)     
    Programa UCMA (2014-2016)
    Tutor del Master professorat de la UIB (2015-2016, 2016-2017)   
    Comissió de Biblioteca (2015-2017)
    Comissió mediambiental (2015-2017)   

2017-2018 IES Josep M. Llompart, Palma (Departament de Geografia i Història)

2018-2020 IEDIB (Institut d'ensenyaments a distància, Palma), en comissió de serveis

                  
Formació

-Acció Tutorial a les EEMM (2). CEP Menorca, 1991-1992 (20 h)

-Seminari permanent d'ESO. CEP Eivissa, 1992-1993 (40 h)

-Aprendre amb la premsa. CEP Eivissa, 1992-1993 (20 h)

-Didàctica de la Història de l'Art. CEP Eivissa, 1992-1993 (20 h)

-Seminari Permanent d'ESO: IB Xarc. CEP Eivissa, 1992-1993 (40 h)

-Seminari sobre l'ensenyament i la normalització lingüística als països de parla catalana. CCOO, 1993-1994 (14 h)

-Itineraris pel Centre Històric de Palma. CEP Palma, 1993-1994 (20 h)

-Formació bàsica inicial pels membres dels Departaments d'Orientació a Secundària. CEP Palma, 1994-1995 (100 h)

-Iniciació a la Informàtica i al processador de textos. CEP Palma, 1994-1995 (24 h)

-Seminari Permanent de Coneixement del Medi (Geografia). CEP Palma, 1995-1996 (25 h)

-Projecte innovació educativa. Educació Medioambiental: L'aigua potable. CEP Palma, 1995-1996 (35 h)

-L'Islam i el món àrab. ICE-UIB, 1995-1996 (20 h)

-Els valors de la publicitat. CEP Palma, 1996-1997 (21 h)

-El cinema a l'àrea de les Ciències Socials. CEP Palma, 1998-1999 (30 h)

-I Cicle El món antic al cinema. UIB, 2003 (10 h)

-II Jornades sobre l’ensenyament de les Ciències Socials. UIB, 2005

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP Palma, 2006-2007 (20 h)

-V Jornades d’ensenyament de les Ciències Socials. CEP Palma, 2008

-Portfolio Europeu de les Llengües. IES S'Arenal, 2008-2009 (20 h)

-Ús de Moodle al programa Xarxa. CEP Palma, 2008-2009 (12 h)

-El futur del passat. CEP Palma, 2011-2012 (24 h)

-Jornades sobre normalització lingüística a les Illes Balears, CCOO, Palma, 2014

-El patrimoni gòtic de la Ciutat de Mallorca. UIB, 2015 (10 h)

-Programa de centres ecoambientals. Conselleria d'Educació, 2015-2016 (30 h)

-Programa UCMA. Conselleria d'Educació, 2015-2016 (45 h)

-Jornades d'Història contemporània. UIB, 2016

-Inteligencia emocional en la interacción adultos/niños. UNED, 2016 (10 h)

-Formació per accedir a l'IEDIB. CEP, 2018 (40 h)  

-L'educació a distància i els entorns virtuals. IEDIB, 2018-2019 (30 h)


CURSOS IMPARTITS

 
-L'àmbit Lingüístic i Social. “Seminari a Centres. La Diversificació Curricular”, 1997-1998. Ponència presentada l'11 de febrer de 1998 a l'IES Arxiduc Lluís Salvador.

-Ensenyament de la Història de les Illes Balears en xarxa. II Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i Batxillerat, Palma, 21 d’abril de 2005 a l'edifici de Sa Riera (UIB).

-Xerrades de geneaologia. Assignatura Història social de la població (Facultat de FIlosofia i Lletres, UIB, 2012 i 2013)


Programes internacionals

 
-Programa Comenius: Tourism in six european regions (2000-2003)

-Programa Pestalozzi: Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons (Riga, octubre 2015)


Reciclatge de Català

-Cultura III (Formentera, 1990-1991)

-Didàctica de la Llengua I (Formentera, 1990-1991)

-Didàctica de la Llengua II (Ciutadella, 1991-1992)

-Seminari d'especialitat: Ciències Socials (Eivissa, 1992-1993)

-Cicle Elemental de Català (EOI, Palma, 1990)  = B1 +

-Certificat d'Aptitud Docent en Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993).

-Títol de Professor de Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993)


Idiomes: Anglès

EOI: Nivell A2 +

Anglès Basic 2 (CCOO, 2013-2014)

Anglès Intermedi 1 (CCOO, 2014-2015)Con Davinia, mi foto favorita como profe

Así me ven  en 1 de ESO

Graffiti que me hizo una alumna


Apèndixs

Apodos que me han puesto los alumnos (y los he descubierto):

1990-91: Emilio Aragón  (Formentera)
1991-92: Felix Navidal, Fefo y Vidal Sasoon  (Ciutadella)
1992-93: Jordan  (Santa Eulàlia)
1995-96: Macario (Sureda i Blanes)
1997-98: Colombo (Sureda i Blanes)
1999-2000: Austin Powers, Tello (s'Arenal)
2001-02: Palermo (s'Arenal)
2003-2004 : Jordi Dann (s'Arenal)
2013-2014: Mozart (Ses Estacions)
2016-2017: el Mejo (Ses Estacions)

         
Ex-alumnos 

In memoriam...

Pedro Cruces (Sureda i Blanes)  (†)
Juan Antonio Sánchez (Arenal)  (†)

Qué han estudiado y qué hacen:

Albert Costa (Formentera): Historia. Museo Valenciano de Etnología
Raquel Guasch (Formentera): Filologia catalana. Profesora
Joan Mesquida (Sant Joan Bosco): músic. Director de la Banda Municipal de Ciutadella
Hazael González (Sureda i Blanes): Historia del Arte. Escritor
Antonio G. Hermoso (Sureda i Blanes) es peluquero
Claudia Trave (s'Arenal) es enfermera
Álvaro Jaume (s'Arenal): Máster en Programación Neuro-Lingüística. Mensana (Barcelona)
David Muñoz (s'Arenal) profesor del Colegio Balmes
Alberto Cano (s'Arenal): fue futbolista profesional (Albacete de 1ª y 2ª División)
Mariceli Carvajal (s'Arenal) es educadora social
Joana i Paula Covas (s'Arenal) son maestras
Toni R. Contestí (s'Arenal) es matemático
Luis Camacho y Chicho Navarro (S'Arenal) son abogados
David Manso (s'Arenal) es aparejador


VANESA

Sin duda constituye el nombre de alumna de ESO por excelencia. Según Albaigés es el nombre de una mariposa. Se lo inventó Jonathan Swift como hipocorístico de Esther Vanhomrigh. Forges definía "vanesa" como una palabra mágica que pronunciada en la playa hacía girarse a varias niñas rubias. Existe la variante Vanessa (con dos eses).

Las alumnas que he tenido con este nombre son numerosas:

Vanesa Rodríguez (Santa Eulàlia 92-93)
Vanessa Sotos (IES Josep Sureda i Blanes 93-94)
Vanesa Chinchilla (IES Josep Sureda i Blanes 94-95)
Vanesa Banegas (IES Josep Sureda i Blanes 97-98)
Vanesa Aguiló (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Gutiérrez (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Portillo (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Velasco (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Gelada (IES S'Arenal, 02-03, 03-04)
Vanessa Sanchís (IES S'Arenal, 02-03)
Vanesa Manzato (IES S'Arenal, 05-06)


Alumnos "floydianos"

Tamsin Wright (Formentera, 1990-91)
Natalia Vidal Barrett (IES Josep Sureda i Blanes, 1996-98)
Sherrill Mason (IES s'Arenal, 1999-2003) i la seva germana Indya Rose Mason (2007-2008)