Experiència docent:

1987-88: Pràctiques del CAP a l'IB Ramon Llull 

Professor d'Ensenyament Secundari

Professor interí: 

1990-91: Institut de Formentera (Llatí i Llengua Castellana BUP)
1991-92: IFP Sant Joan Bosco de Ciutadella (Ciències Socials REM)
1992-93: IES Xarc de Santa Eulàlia (Música REM-ESO)
                Cap del Departament de Música
                Membre del Consell Escolar

1993: Oposicions de Geografía i Historia (MEC i Generalitat de Catalunya). Renuncia a les de Catalunya

Funcionari en pràctiques:

1993-94: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Departament de Geografia i Història)

Destinacions definitives:

1994-1999: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Àmbit Lingüístic i Social-Departament d'Orientació)

                  Representant del Claustre al CEP (1995-96)
                  Permanent Sindical (setembre 98-febrer 99)
                  IES Emili Darder (de febrer a juny 1999 en comissió de serveis): Classes de Suport

1999-2013: IES S'Arenal (Departament de Geografia i Història)

                    Membre del Consell Escolar (2002-2011)
                    Cap del Departament de Ciències Socials (1999-2002, 2004-2006)
                    Comissió del Diccionari Alcover-Moll (2001-2002)
                    Tutor de pràctiques del CAP (1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004)
                    Tutor Màster Formació del Professorat (2009-2010, 2010-2011)
                    Programa Comenius (1999-2003) "El turisme a sis àrees europees"; coordinador (2002-03)
                    Encarregat de la pàgina web del centre (2003-2008)
                    Vocal i secretari Tribunal d'Oposicions (juny-juliol 2002)
                    Història i Cultura de les Balears en xarxa (2004-2010)
                    Coordinació centre solidari (2006-2012) 
                    Coordinador Audiovisuals (2010-2012)

2012-2013 IES Joan Alcover, Palma, en comissió de serveis (Departament de Geografia i Història)

2013-2017    IES Ses Estacions, Palma (Departament de Geografia i Història)

                    Projecte UCMA (2014-2016)
                    Comissió Biblioteca (2014-2017)
                    Comissió de medi ambient (2015-2017)
                    Programa Pestalozzi (Consell d'Europa, 2015)
                    Tutor Màster Professorat (2015-2016, 2016-2017)
                     

2017 IES Josep M. Llompart, Palma (Departament de Geografia i Història)

Programes internacionals

 
-Programa Comenius: Tourism in six european regions (1999-2003)

-Programa Pestalozzi: Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons (Riga, octubre 2015)

  

CURSOS IMPARTITS

 

-L'àmbit Lingüístic i Social. “Seminari a Centres IES Arxiduc L. Salvador. Diversificació Curricular”. Ponència presentada l'11 de febrer de 1998

-Ensenyament de la Història de les Illes Balears en xarxa. II Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i Batxillerat. ICE-UIB, Palma, 21 d’abril de 2005

-Xerrades de geneaologia a la UIB. Assignatura Història social de la població (UIB, 2012 i 2013) (2012, 2013)

Con Davinia, mi foto favorita como profe

Así me ven  en 1 de ESO

Graffiti que me hizo una alumna


Apèndixs

Apodos que me han puesto los alumnos (y los he descubierto):

1990-91: Emilio Aragón  (Formentera)
1991-92: Felix Navidal, Fefo y Vidal Sasoon  (Ciutadella)
1992-93: Jordan  (Santa Eulàlia)
1995-96: Macario (Sureda i Blanes)
1997-98: Colombo (Sureda i Blanes)
1999-2000: Austin Powers, Tello (s'Arenal)
2001-02: Palermo (s'Arenal)
2003-2004 : Jordi Dann (s'Arenal)
2013-2014: Mozart (Ses Estacions)
2016-2017: el Mejo (Ses Estacions)

         
Ex-alumnos 

In memoriam...

Pedro Cruces (Sureda i Blanes) 
Juan A. Sánchez (Arenal)

Qué han estudiado y qué hacen:

Albert Costa (Formentera): Historia. Museo Valenciano de Etnología
Raquel Guasch (Formentera): Filologia catalana. Profesora
Joan Mesquida (Sant Joan Bosco): músic. Director de la Banda Municipal de Ciutadella
Hazael González (Sureda i Blanes): Historia del Arte. Escritor
Antonio G. Hermoso (Sureda i Blanes): peluquero
Claudia Trave (Arenal): Enfermería. Son Espases
Álvaro Jaume (Arenal): Máster en Programación Neuro-Lingüística. Mensana (Barcelona)
David Muñoz (Arenal): Magisteri. Futbolista y maestro d'EF
Alberto Cano (Arenal): futbolista profesional (Albacete de 1ª y 2ª División)

VANESA

Sin duda constituye el nombre de alumna de ESO por excelencia. Según Albaigés es el nombre de una mariposa. Se lo inventó Jonathan Swift como hipocorístico de Esther Vanhomrigh. Forges definía "vanesa" como una palabra mágica que pronunciada en la playa hacía girarse a varias niñas rubias. Existe la variante Vanessa (con dos eses).

Las alumnas que he tenido con este nombre son numerosas:

Vanesa Rodríguez (Santa Eulàlia 92-93)
Vanessa Sotos (IES Josep Sureda i Blanes 93-94)
Vanesa Chinchilla (IES Josep Sureda i Blanes 94-95)
Vanesa Banegas (IES Josep Sureda i Blanes 97-98)
Vanesa Aguiló (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Gutiérrez (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Portillo (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Velasco (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Gelada (IES S'Arenal, 02-03, 03-04)
Vanessa Sanchís (IES S'Arenal, 02-03)
Vanesa Manzato (IES S'Arenal, 05-06)


Alumnos "floydianos"

Tamsin Wright (Formentera, 1990-91)
Natalia Vidal Barrett (IES Josep Sureda i Blanes, 1996-98)
Sherrill Mason (IES s'Arenal, 1999-2003) i la seva germana Indya Rose Mason (2007-2008)