Experiència docent:

1987-88: Pràctiques del CAP a l'IB Ramon Llull 

Professor d'Ensenyament Secundari

Professor interí: 

1990-91: Institut de Formentera (Llatí i Llengua Castellana BUP)
1991-92: IFP Sant Joan Bosco de Ciutadella (Ciències Socials REM)
1992-93: IES Xarc de Santa Eulàlia (Música REM-ESO)
    Cap de departament
    Consell Escolar              

1993: Oposicions de Geografía i Historia (MEC i Generalitat de Catalunya). Renuncia a les de Catalunya

Funcionari en pràctiques:

1993-94: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Departament de Geografia i Història)

Destinacions:

1994-1998: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Àmbit Lingüístic i Social-Departament d'Orientació)      

1998-1999: CCOO / IES Emili Darder (àrea de suport, Palma), en comissió de serveis        

1999-2012: IES S'Arenal (Departament de Geografia i Història)
    Cap de departament (1999-2002, 2004-2006)
    Consell Escolar (gener 2002-novembre 2011)                    

2012-2013 IES Joan Alcover, Palma, en comissió de serveis (Departament de Geografia i Història)

2013-2017 IES Ses Estacions, Palma (Departament de Geografia i Història)                

2017-2018 IES Josep M. Llompart, Palma (Departament de Geografia i Història)

2018-2019 IEDIB (Ensenyaments a distància, Palma), en comissió de serveis

                   

Formació

-Acció Tutorial a les EEMM (2). CEP Menorca, 1992 (20 h)

-Aprendre amb la premsa. CEP Eivissa, 1993 (20 h)

-Didàctica de la Història de l'Art. CEP Eivissa, 1993 (20 h)

-Certificat d'Aptitud Docent en Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993).

-Seminari Permanent d'ESO: IB Xarc. CEP Eivissa, 1993 (40 h)

-Seminari sobre l'ensenyament i la normalització lingüística als països de parla catalana. CCOO-Palma, 1993 (14 h). Activitat reconeguda pel MEC (1994)

-Itineraris pel Centre Històric de Palma. CEP Palma, 1994 (20 h)

-Iniciació a la Informàtica i al processador de textos. CEP Palma, 1995 (24 h)

-Formació bàsica inicial pels membres dels Departaments d'Orientació a Secundària. CEP Palma, 1995 (100 h)

-Seminari Permanent de Coneixement del Medi (Geografia). CEP Palma, 1996 (25 h)

-Projecte innovació educativa. Educació Medioambiental: L'aigua potable. CEP Palma, 1996 (35 h)

-Els valors de la publicitat. CEP Palma, 1997 (21 h)

-El cinema a l'àrea de les Ciències Socials. CEP Palma, 1999 (30 h)

-II Jornades sobre l’ensenyament de les Ciències Socials (2005). ICE/UIB 2005 (8 h)

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP Palma, 2007 (20 h)

-V Jornades d’ensenyament de les Ciències Socials. CEP Palma, 2008 (9 h)

-Portfolio Europeu de les Llengües 2008-2009 (20 h)

-Ús de Moodle al programa Xarxa (2009). CEP Palma (12 h)

-El futur del passat (2012). CEP Palma (24 h)

-Programa UCMA (2014-2016) IES Ses Estacions

-Inteligencia emocional en la interacción adultos/niños. UNED, 2016 (10 h)

-Programa de centres ecoambientals 2015-2016. DGFP, 2016 (30 h) 

-Formació per accedir a l'IEDIB. CEP, 2018 (40 h)  


CURSOS IMPARTITS

 
-L'àmbit Lingüístic i Social. “Seminari a Centres IES Arxiduc L. Salvador. Diversificació Curricular”. Ponència presentada l'11 de febrer de 1998

-Ensenyament de la Història de les Illes Balears en xarxa. II Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i Batxillerat. ICE-UIB, Palma, 21 d’abril de 2005

-Xerrades de geneaologia a la UIB. Assignatura Història social de la població (UIB, 2012 i 2013) 

Programes internacionals

 
-Programa Comenius: Tourism in six european regions (1999-2003), Coordinador (2002-2003)

-Programa Pestalozzi: Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons (Riga, octubre 2015)

Con Davinia, mi foto favorita como profe

Así me ven  en 1 de ESO

Graffiti que me hizo una alumna


Apèndixs

Apodos que me han puesto los alumnos (y los he descubierto):

1990-91: Emilio Aragón  (Formentera)
1991-92: Felix Navidal, Fefo y Vidal Sasoon  (Ciutadella)
1992-93: Jordan  (Santa Eulàlia)
1995-96: Macario (Sureda i Blanes)
1997-98: Colombo (Sureda i Blanes)
1999-2000: Austin Powers, Tello (s'Arenal)
2001-02: Palermo (s'Arenal)
2003-2004 : Jordi Dann (s'Arenal)
2013-2014: Mozart (Ses Estacions)
2016-2017: el Mejo (Ses Estacions)

         
Ex-alumnos 

In memoriam...

Pedro Cruces (Sureda i Blanes)  (†)
Juan Antonio Sánchez (Arenal)  (†)

Qué han estudiado y qué hacen:

Albert Costa (Formentera): Historia. Museo Valenciano de Etnología
Raquel Guasch (Formentera): Filologia catalana. Profesora
Joan Mesquida (Sant Joan Bosco): músic. Director de la Banda Municipal de Ciutadella
Hazael González (Sureda i Blanes): Historia del Arte. Escritor
Antonio G. Hermoso (Sureda i Blanes): peluquero
Claudia Trave (Arenal): Enfermería. Son Espases
Álvaro Jaume (Arenal): Máster en Programación Neuro-Lingüística. Mensana (Barcelona)
David Muñoz (Arenal): Magisteri. Futbolista y maestro d'EF
Alberto Cano (Arenal): futbolista profesional (Albacete de 1ª y 2ª División)

VANESA

Sin duda constituye el nombre de alumna de ESO por excelencia. Según Albaigés es el nombre de una mariposa. Se lo inventó Jonathan Swift como hipocorístico de Esther Vanhomrigh. Forges definía "vanesa" como una palabra mágica que pronunciada en la playa hacía girarse a varias niñas rubias. Existe la variante Vanessa (con dos eses).

Las alumnas que he tenido con este nombre son numerosas:

Vanesa Rodríguez (Santa Eulàlia 92-93)
Vanessa Sotos (IES Josep Sureda i Blanes 93-94)
Vanesa Chinchilla (IES Josep Sureda i Blanes 94-95)
Vanesa Banegas (IES Josep Sureda i Blanes 97-98)
Vanesa Aguiló (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Gutiérrez (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Portillo (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Velasco (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Gelada (IES S'Arenal, 02-03, 03-04)
Vanessa Sanchís (IES S'Arenal, 02-03)
Vanesa Manzato (IES S'Arenal, 05-06)


Alumnos "floydianos"

Tamsin Wright (Formentera, 1990-91)
Natalia Vidal Barrett (IES Josep Sureda i Blanes, 1996-98)
Sherrill Mason (IES s'Arenal, 1999-2003) i la seva germana Indya Rose Mason (2007-2008)