Experiència docent:

1987-88: Pràctiques del CAP a l'IB Ramon Llull 

Professor interí: 

1990-91: Institut de Formentera (Llatí i Llengua Castellana BUP)
1991-92: IFP Sant Joan Bosco de Ciutadella (Ciències Socials REM)
1992-93: IES Xarc de Santa Eulàlia (Música REM-ESO)
                Cap del Departament de Música
                Membre del Consell Escolar

Professor d'Ensenyament secundari i Batxillerat (PES):

1993: Oposicions de Geografía i Historia (MEC i Generalitat de Catalunya). Renuncia a les de Catalunya

Funcionari en pràctiques:

1993-94: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Departament de GH)

Destinacions definitives:

1994-1999: IES Josep Sureda i Blanes, Palma (Àmbit Lingüístic i Social-Departament d'Orientació)

                  Representant del Claustre al CPR (1995-96)
                  Permanent Sindical (setembre 98-febrer 99)
                  IES Emili Darder (de febrer a juny 1999 en comissió de serveis): Classes de Suport

1999-2013: IES S'Arenal (Departament de GH)

                    Membre del Consell Escolar (2002-2011)
                    Cap del Departament de Ciències Socials (1999-2002, 2004-2006)
                    Comissió del Diccionari Alcover-Moll (2001-2002)
                    Tutor de pràctiques del CAP (1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004)
                    Tutor Màster Formació del Professorat (2009-2010, 2010-2011)
                    Programa Comenius (1999-2003) "El turisme a sis àrees europees", coordinador (2002-03)
                    Encarregat de la pàgina web del centre (2003-2008)
                    Vocal i secretari Tribunal d'Oposicions (juny-juliol 2002)
                    Història i Cultura de les Balears en xarxa (2004-2010)
                    Coordinació centre solidari (2006-2012) 
                    Coordinador Audiovisuals (2010-2012)

2012-2013 IES Joan Alcover, Palma, en comissió de serveis (Departament de GH)

2013-2017    IES Ses Estacions, Palma (Departament de GH)

                    Projecte UCMA (2014-2016)
                    Comissió Biblioteca (2014-2017)
                    Comissió de medi ambient (2015-2017)
                    Programa Pestalozzi (Consell d'Europa, 2015)
                    Tutor Màster Professorat (2015-2016, 2016-2017)

2017 IES Josep M. Llompart, Palma (Departament de GH)

Con Davinia, mi foto favorita como profe

Así me ven  en 1 de ESO

Graffiti que me hizo una alumna

ACTIVITATS DE FORMACIÓ:        

 

Relacionades amb la Docència:

 

-Acció Tutorial a les EEMM (2). CEP-Menorca, 1992 (20 hores).

-Aprendre amb la premsa. CEP-Eivissa, 1993 (20 hores).

-Didàctica de la Història de l'Art. CEP-Eivissa, 1993 (20 hores).

-Seminari Permanent d'ESO: I.B. Xarc. CEP-Eivissa, 1993 (40 hores).

-Seminari sobre l'ensenyament i la normalització lingüística als països de parla catalana. CCOO-Palma, 1993 (14 hores)

-Itineraris pel Centre Històric de Palma. CEP-Palma, 1994 (20 hores).

-Iniciació a la Informàtica i al processador de textos. CEP-Palma, 1995 (24 hores).

-Formació bàsica inicial pels membres dels Departaments d'Orientació a Secundària. CEP-Palma, 1995 (100 hores)

-Seminari Permanent de Coneixement del Medi (Geografia). CEP-Palma, 1996 (25 hores).

-Projecte innovació educativa. Ed. Medioambiental: L'aigua potable. CEP-Palma, 1996 (35 hores)

-Els valors de la publicitat. CEP-Palma, 1997 (21 hores)

-El cinema a l'àrea de les Ciències Socials. CEP-Palma, 1999 (30 hores)

-Comenius 1. Associacions multilaterals entre centres escolars (2000-01). Conselleria d’Educació i Cultura (30 hores)

-Comenius 1.1: Projectes escolars (2001-02), 35 hores

-Coordinador de projecte Comenius 1.1 (2002-03), 50 hores

-Programa Xarxa (2003-2007), 60 hores

-Tutor fase de pràctiques opositors (2004-2005), 30 hores

-Portfolio Europeu de les Llengües (2008-2009), 20 hores

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP-Palma, 2007 (20 hores)

-Curs de Moodle (2008-2009). CEP Palma (12 hores)

-El futur del passat (2011-2012). CEP Palma (24 hores)

-Tutor Màster Professorat (UIB), 2010-2011

-Programa UCMA (2014-2015), 45 hores

-Anglès nivell bàsic 2 i intermedi. CCOO, 2014

-Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons. Programa Pestalozzi. Riga, 2015 (30 hores)

-Programa de centres ecoambientals (2015-2016), 30 hores

-Tutor Màster Professorat (UIB), 2015-2016

 Activitats de caràcter científic:

 

-Estructures comercials i capital mercantil a la Mediterània s. XVI-XVIII. Problemes metodològics. Prensa Universitaria-Palma, 1988.

-IV Seminari d'Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears. ICE-UIB, 1989 (11 hores).

-VI Seminari de Societat, Ideologia i Moviments Socials a les  Illes Balears. ICE-UIB, 1993 (48 hores).

-I Jornades d'Orientació Genealògica. ADM-Palma, 1995 (30 hores).

-Seminari sobre Ramon Llull i Nietzsche. UIB, 1995 (10 hores)

-L'Islam i el món àrab. Universitat Oberta-UIB, 1995 (20 hores).

-El Patrimoni gòtic de la Ciutat de Mallorques. UIB, 2015

-La inteligencia emovional en la interacción adultos/niños. UNED, 2016 (10 hores)

-Curs Bàsic de Bíblia (a distància a l'ISCREB), sense acabar

 

 

ASSISTÈNCIES:

 

-Les Illes Orientals d'Al-Andalus i les relacions amb sharq Al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII). V Jornades d'Estudis Històrics Locals, IEB-Palma, 1985.

-Fiscalitat Estatal i Hisenda Local (ss. XVI-XIX). Funcionament i repercussions socials. VI Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1986)

-XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (IEB, 1987)

-El comerç alternatiu: Corsarisme i Contraban (ss. XV-XVIII). VIII Jornades d'Estudis Locals (IEB, 1989)

-La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI). IX Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1990)

-Premsa, ràdio i televisió des d'una perspectiva històrica. XII Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1993)

-II Jornades sobre ensenyament d les Ciències Socials (ICE-UIB, 2005)

-La II República. XV Jornades d’Estudis Històrics Locals (IEB, 2006)

-V Jornades sobre ensenyament d les Ciències Socials (ICE-UIB, 2008)

-Jornades sobre normalització lingüística a les Illes Balears, CCOO, Palma, 2014

-Jornades d'Història Contemporània (UIB, 2016)

Programes internacionals

 

-Programa Comenius: Tourism in six european regions (1999-2003)

-Programa Pestalozzi: Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons (Riga, octubre 2015)

  

7. CURSOS IMPARTITS

 

-L'àmbit Lingüístic i Social. “Seminari a Centres IES Arxiduc L. Salvador. Diversificació Curricular”. Ponència presentada l'11 de febrer de 1998

-“Ensenyament de la Història de les Illes Balears en xarxa”. II Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i Batxillerat. ICE-UIB, Palma, 21 d’abril de 2005

-Xerrades de geneaologia a la UIB (2012, 2013)


Apèndix

Apodos que me han puesto los alumnos (y los he descubierto):

1990-91: Emilio Aragón  (Formentera)
1991-92: Felix Navidal, Fefo y Vidal Sasoon  (Ciutadella)
1992-93: Jordan  (Santa Eulàlia)
1995-96: Macario (Sureda i Blanes)
1997-98: Colombo (Sureda i Blanes)
1999-2000: Austin Powers, Tello (s'Arenal)
2001-02: Palermo (s'Arenal)
2003-2004 : Jordi Dann (s'Arenal)
2013-2014: Mozart (Ses Estacions)
2016-2017: el Mejo (Ses Estacions)

         
 

VANESA

Sin duda constituye el nombre de alumna de ESO por excelencia. Según Albaigés es el nombre de una mariposa. Se lo inventó Jonathan Swift como hipocorístico de Esther Vanhomrigh. Forges definía "vanesa" como una palabra mágica que pronunciada en la playa hacía girarse a varias niñas rubias. Existe la variante Vanessa (con dos eses).

Las alumnas que he tenido con este nombre son numerosas:

Vanesa Rodríguez (Santa Eulàlia 92-93)
Vanessa Sotos (IES Josep Sureda i Blanes 93-94)
Vanesa Chinchilla (IES Josep Sureda i Blanes 94-95)
Vanesa Banegas (IES Josep Sureda i Blanes 97-98)
Vanesa Aguiló (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Gutiérrez (IES S'Arenal 99-00)
Vanesa Portillo (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Velasco (IES S'Arenal 01-02)
Vanessa Gelada (IES S'Arenal, 02-03, 03-04)
Vanessa Sanchís (IES S'Arenal, 02-03)
Vanesa Manzato (IES S'Arenal, 05-06)


Alumnos "floydianos"

Tamsin Wright (Formentera, 1990-91)
Natalia Vidal Barrett (IES Josep Sureda i Blanes, 1996-98)
Sherrill Mason (IES s'Arenal, 1999-2003) i la seva germana Indya Rose Mason (2007-2008)