CURRICULUM VITAE 

                     
   

  1. DADES PERSONALS:

 

Jordi Vidal Reynés

Professor d'Ensenyament Secundari 

IES Josep M Llompart (Palma)

Investigador

2. TITULACIÓ:

 
-Llicenciat en Filosofia i LLetres-Secció Història General (UIB, 1983-1988)

-Certificat d'Aptitud Pedagògica (ICE-UIB, 1988)

 
Idiomes:

 
a) Català:

 
-Curs de Llengua Catalana-Grau Mitjà (OCB-Palma, 1987).

-Cicle Elemental de Català (EOI, Palma, 1990)

-Certificat d'Aptitud Docent en Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993).

-Títol de Professor de Llengua Catalana (Conselleria de Cultura, Govern Balear, 1993)

 
b) Anglès:

 -A2 + (EOI)

-Nivell bàsic i intermedi (CCOO, 2014)

  

3. EXPERIÈNCIA DOCENT:

 
3.1 Professor d'Ensenyament Secundari:

 
a) Professor interí (1990-1993) de Ciències Socials, Llengua castellana, Llatí i Música:

 -Formentera (90-91), Sant Joan Bosco (Ciutadella, 91-92), IES Xarc (92-93)

L'any 1993 supera les Oposicions als Cos de Professors d’Ensenyament Secundari (Especialitat Geografia i Història) convocades pel MEC (BOE 19-8-1993) i per la Generalitat de Catalunya (DOGC 1-9-1993). Renuncia a aquestes darreres.

 

b) Funcionari en pràctiques

 
Curs 1993-94 (I.B. Josep Sureda i Blanes, Palma): Ciències Socials. Professor de Geografia i Història.

 
c) Funcionari de Carrera des de 1994

  
1. Destinació definitiva a l'IES Josep Sureda i Blanes (Palma): Professor d'àmbit i suport (1994-1999)

* L’1 de gener de 1998 és transferit com a funcionari del MEC a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 Curs 1998-99:

a) Permís sindical (1.9.98-14.2.99).

b) IES Emili Darder (15.2.99-31.8.99) en Comissió de Serveis, adscrit al Departament d'Orientació (Area de Suport)

  
2. Destinació definitiva a l'IES S'Arenal. 
Departament de Ciències Socials. Professor de Geografia i Història (1999-2013)

-1999-2002: Cap del Departament de Ciències Socials

-2004-2006: Cap del Departament de Ciències Socials

-2001-2010: Membre del Consell Escolar               

 Curs 2012-2013 en Comissió de Serveis a IES Joan Alcover (Palma). Professor de Geografia i Història.

  
3. Destinació definitiva a l'IES Ses Estacions (Palma): Departament de Ciències Socials. Professor de Geografia i Història (2013-2017)

 4. Destinació definitiva a l'IES Josep M. Llompart (Palma): Departament de Ciències Socials. Professor de Geografia i Història (des de 2017)

 

3.2 Tutor de Pràctiques (UIB)

 a)      Tutor de pràctiques del CAP (IES S’Arenal)

 -1999-2000
-2000-2001
-2002-2003
-2003-2004

 

b) Màster del Professorat (UIB)

 
-2009-2010 IES S’Arenal
-2010-2011 IES S’Arenal
-2015-2016 IES Ses Estacions

-2016-2017 IES Ses Estacions

 

3.3 Membre de Tribunal de Oposicions

 
-Juliol 2002: Secretari del Tribunal n. 2 de Geografia i Història. IES Francesc de B. Moll

 

4. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

 

4.1 Relacionades amb la Docència:

 
-Acció Tutorial a les EEMM (2). CEP Menorca, 1992 (20 h)

-Aprendre amb la premsa. CEP Eivissa, 1993 (20 h)

-Didàctica de la Història de l'Art. CEP Eivissa, 1993 (20 h)

-Seminari Permanent d'ESO: I.B. Xarc. CEP Eivissa, 1993 (40 h)

-Seminari sobre l'ensenyament i la normalització lingüística als països de parla catalana. CCOO-Palma, 1993 (14 h). Activitat reconeguda pel MEC (1994)

-Itineraris pel Centre Històric de Palma. CEP Palma, 1994 (20 h)

-Iniciació a la Informàtica i al processador de textos. CEP Palma, 1995 (24 h)

-Formació bàsica inicial pels membres dels Departaments d'Orientació a Secundària. CEP Palma, 1995 (100 h)

-Seminari Permanent de Coneixement del Medi (Geografia). CEP Palma, 1996 (25 h)

-Projecte innovació educativa. Ed. Medioambiental: L'aigua potable. CEP Palma, 1996 (35 h)

-Els valors de la publicitat. CEP Palma, 1997 (21 h)

-El cinema a l'àrea de les Ciències Socials. CEP Palma, 1999 (30 h)

-Coordinador de projecte Comenius 1.1 (2002-03). Conselleria d’Educació i Cultura (50 h)

-II Jornades sobre l’ensenyament de les Ciències Socials (2005). ICE/UIB 2005 (8 h)

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP Palma, 2007 (20 h)

-V Jornades d’ensenyament de les Ciències Socials. CEP Palma, 2008 (9 h)

-Portfolio Europeu de les Llengües 2008-2009 (20 h)

-Ús de Moodle (2009). CEP Palma (12 h)

-El futur del passat (2012). CEP Palma (24 h)

-Programa UCMA (2014-2016) IES Ses Estacions

-Inteligencia emocional en la interacción adultos/niños. UNED, 2016 (10 h)

-Programa de centres ecoambientals 2015-2016. DGFP, 2016 (30 h) 

4.2 De caràcter científic:

 

-Estructures comercials i capital mercantil a la Mediterània s. XVI-XVIII. Problemes metodològics. Prensa Universitaria-Palma, 1988.

-IV Seminari d'Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears. ICE/UIB, 1989 (11 hores).

-VI Seminari de Societat, Ideologia i Moviments Socials a les  Illes Balears. ICE/UIB, 1993 (48 hores).

-I Jornades d'Orientació Genealògica. ADM-Palma, 1995 (30 hores).

-Seminari sobre Ramon Llull i Nietzsche. UIB, 1995 (10 hores)

-L'Islam i el món àrab. Universitat Oberta-UIB, 1995 (20 hores).

-Curs d’iniciació a la llengua àrab. CEP-Palma, 2007 (20 hores)

-El Patrimoni gòtic de la Ciutat de Mallorques. UIB, 2015

-Curs Bàsic de Bíblia. ISCREB (2007-2011)

 

4.3 Programes internacionals

 

-Programa Comenius: Tourism in six european regions (1999-2003)

-Programa Pestalozzi: Memories of conflicts in Europe: How to deal with them in today’s history lessons (Riga, octubre 2015)

  
5. ASSISTÈNCIES

 

-Les Illes Orientals d'Al-Andalus i les relacions amb sharq Al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII). V Jornades d'Estudis Històrics Locals, IEB-Palma, 1985.

-Fiscalitat Estatal i Hisenda Local (ss. XVI-XIX). Funcionament i repercussions socials. VI Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1986)

-XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (IEB, 1987)

-El comerç alternatiu: Corsarisme i Contraban (ss. XV-XVIII). VIII Jornades d'Estudis Locals (IEB, 1989)

-La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI). IX Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1990)

-Premsa, ràdio i televisió des d'una perspectiva històrica. XII Jornades d'Estudis Històrics Locals (IEB, 1993)

-La II República. XV Jornades d’Estudis Històrics Locals (IEB, 2006)

-Jornades sobre normalització lingüística a les Illes Balears, CCOO, Palma, 2014

 

 

6. COL·LABORACIONS

 

-Exposició “La Guerra Civil del 1936 a Mallorca”. Ajuntament de Palma [1986].

-Gran Enciclopèdia de Mallorca (1990-1998).

-Diari de l'escola (Diario de Mallorca, curs 1995-96).

-Diploma com a “Coautor del Proyecto de Innovación Educativa: Educación medioambiental interdisciplinar. El agua potable”. CIDE-MEC, 1996.

-Catàleg de Publicacions Periòdiques de Mallorca 1779-1975 (UIB, 1998)

 

 

7. CURSOS IMPARTITS

 

-L'àmbit Lingüístic i Social. “Seminari a Centres IES Arxiduc L. Salvador. Diversificació Curricular”. Ponència presentada l'11 de febrer de 1998

 -Ensenyament de la Història de les Illes Balears en xarxa. II Jornada sobre l’Ensenyament de les Ciències Socials a Secundària i Batxillerat. ICE-UIB, Palma, 21.4.2005

 -Geneaologia i reconstrucció de famílies per a l’assignatura Història social de la població (UIB, 2012 i 2013)

 

8. PONÈNCIES I COMUNICACIONS

 

-“La defensa aèria de les Illes: reactors a Mallorca (1956-1963)”. VIII Seminari Societat, Ideologies i Moviments Socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El Franquisme. UIB, 1995. Comunicació llegida el 14 de desembre de 1995

 -“Un aplec contra la blasfèmia a Inca (1914)”. III Jornades d'Estudis Locals. Inca, 1996. Comunicació llegida el 25 de maig de 1996

 -“Santa Maria del Camí a les enciclopèdies”. Jornades d'Estudis Locals en memòria de Mossèn Josep Capó. Santa Maria del Camí, 1997. Comunicació llegida el 16 de març de 1997

 -“El setmanari Mallorca Dominical (1897-1901)”. Mallorca entre els dos segles. Comunicació llegida el 7 de maig de 1998

 -“Rey de Reyes”. Presentació i debat. La vida de Crist al cinema. Triennal 2001, Alcúdia,  1.6.2001

 -“La Misión”. Presentació i debat. La vida de Crist al cinema. Triennal 2001, Alcúdia, 6.7.2001

 -2001. Odisea de Kubrick. Conferencia-Coloquio Audiovisual / Joan Arbona, Jordi Vidal. Club Diario de Mallorca, 5.7.2001. Organiza ABABS

  -Gaspar i Antoni Reynés Font. Vida de dos metges mallorquins. XII Congrés d’història de la medicina catalana (Pollença, 2002). Comunicació llegida l’1 de juny de 2002.

 -“Història del RCD Mallorca”. Esport i societat des d’una perspectiva històrica. Centre Cultural Sa Nostra, Palma, 25.4.2006

 -“La Copa Presidente de la República”. Comunicació presentada a les XXV Jornades d’Estudis Locals. La II República. Palma, 23.11.2006

 -Centenari del RCD Mallorca. II Jornades d’Història Contemporània (UIB), 14.4.2016

 
  

9. PUBLICACIONS

Llibres

 
Història del RCD Mallorca / Miguel Vidal; Jordi Vidal. Documenta Balear, Palma, 2005. Pròleg de Mateu Alemany

 Guillem Reynés Font, Arquitectura i art a Mallorca. Antologia de textos a cura de Jordi Vidal Reynés. Documenta Balear, Palma 2006. Pròleg de Guillem Rosselló Bordoy

 Dentista de cocodrilos.  Columnas de opinión y cultura publicadas en El Mundo/El Día de Baleares (2001-2007) / Jordi Vidal. Documenta Balear, Palma, 2007. Prólogo de Román Piña Valls

 Els quatre elements. Articles (1987-2012). Documenta Balear, Palma, 2013. Pròleg d’Antoni Nadal

Lliure elecció de vers. Palma, 2015. Pròleg de Jaume Obrador

 Un siglo con el RCD Mallorca. Palma, 2016. Prólogo de Utz Claassen 
 

Edició i coordinació

 

Ferran Pujalte: Els pioners de la industrialització a les illes balears i altres escrits / Edició a cura de Jordi Vidal i Antoni Nadal. Documenta Balear, Palma, 2008

Josep Font i Trias (1913-2000). Estudis Balèrics 86/87 (2007) / Coordinadors: Sebastià Trias, Alexandre Font, Jordi Vidal

Cent anys de l’aviació a Mallorca (1910-2010). Estudis Balèarics 98/99 (2010) / Coordinadors: Jordi Vidal, F. Xavier del Hoyo, Arnau Company

  

Articles d’interès científic

 
-Interviu amb el coronel Joaquim Lassalle Pochot. Lluc (Palma) 736 (1987) 15-22.

-L'aviació a Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939) / amb Antoni Marimon. El Mirall (Palma) 16 (1988) 6-9

-Mallorca i filatèlia. El Mirall (Palma) 34 (1990) 55-56

-Heràldica de l'Aviació de Guerra a Mallorca (1926-39). El Mirall (Palma) 38 (1990) p. 28-30

-Biografia de Gaspar Reynés Coll, mestre d'obres. Alaró, noves i parers 24 (1994) p. 10-12.

-Jaume Homar Reynés (1866-1934) / amb Guillem Bonet. Alaró, noves i parers 34 (1995) 9-11

-Alaró fa dos-cents anys. Alaró, noves i parers 40 (1995) 18-20

-El Primer de maig de 1902 a Palma a través d'una carta del mestre d'obres Gaspar Reynés i Coll. BSAL (Palma) 51 (1995) 309-314

-Mortalitat infantil a Palma (1891-1910). Lluc (Palma) 791 (1996) 36-38.

-Gaspar Reynés i Coll, mestre d'obres, in Ermita de Llubí 1896-1996. Notes històriques, Parròquia de Sant Feliu (Llubí), 1997, 47-49

-Un aplec contra la blasfèmia a Inca (1914). III Jornades d'Estudis Locals. Inca, 1997, 175-179

-Breu biografia de Josep Font i Arbós (1886-1964). Lluc (Palma) 797 (1997) 29-30

-Notes bibliogràfiques de l'arquitecte Guillem Reynés Font (1877-1918). BSAL (Palma) 53 (1997) 435-442

-Poesia i aviació a Mallorca: els Dornier 24. Lluc (Palma) 802 (1998) 20-24

-Santa Maria del Camí a les enciclopèdies. I Jornades d'estudis locals. Santa Maria del Camí, 1998, 295-302

-Els Dornier 24 a la Base del Port de Pollença. Punt Informatiu (Pollença) 85 (1999) 20-21

-Un sermó quaresmal a les darreries del segle XIX / José L de la Prieta, Jordi Vidal. BSAL 56 (2000) 443-450

-Biografia de l’arquitecte Guillem Reynés Font (1877-1918). Lluc 823 (2001) 10-14

-Setmana Santa Cinema Sant. Temps Moderns 81 (2002) 18-19

-La mort d’un poble o la missió guaraní del P. Gabriel. Temps Moderns 82 (2002) 21-22

-Toponímia castellanitzada de Formentera (1924). El Pitiús 2002. Institut d’Estudis Eivissencs, Eivissa, 2002, 129-131

-Gaspar Reynés Font (1884-1964) i Antoni Reynés Font (1888-1952). Vida de dos metges mallorquins. XII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Gimbernat (Barcelona) 37 (2002) 213-226

-Dues estacions cap a la mort. Dues dècimes del Via-Crucis en vers de Costa i Llobera. Cala Murta 23 (2002) 16-19

-El terremoto de Palestina de 1927 a través de una carta de una religiosa mallorquina. Raíces. Revista judía de cultura (Madrid) 50-51 (2002) 83-84, en català a Segell 2 (2006), 179-182

-El setmanari Mallorca Dominical (1897-1901) BSAL 58 (2002) 197-226

-La defensa aèria de les illes: Reactors a Mallorca (1956-1963). Lluc 832 (2003) 24-26

-La guerra de Ifni desde el aire. Conversación con el Coronel Manuel Vidal Perales. Cuadernos del Archivo Central de Ceuta 13 (2004) 241-252

-El P. Miquel Batllori a Internet. Estudis Baleàrics (Palma) 76/77 (2004) 187-194

-Jaume Homar Reynés, Rector de Montuïri de 1889 a 1913. Bona Pau 633 (2005) 21

-Josep Font i Arbós, en lluita contra la blasfèmia. Estudis Baleàrics 86/87 (2007) 221-231

-Bibliografia sobre s’Arenal. Llucmajor de pinte en ample 292 (2007) 11-13 / S’Unió de s’Arenal 245-247 (2007)

-La Copa Presidente de la República. XXV Jornades d’Estudis Locals. La II República. Palma, 2007, 585-596

-La festa de l’Epifania a Palma (1900-1921). Els amics al Pare Llompart. Museu de Mallorca, Palma, 2009, 508-517

-Cantorals i cançoners / amb Joan Parets Serra. Estudis Musicals 16 (2009) 69-82

 
 

10. EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES

 

-El turisme a les Illes Balears. IES s’Arenal, 24.4.2000

-I Setmana Alcover-Moll. IES s’Arenal, del 27 al 31 de mayo de 2002 [colaborador]

-II Setmana Alcover-Moll. IES s’Arenal, del 26 al 30 de mayo de 2003 [colaborador]

-400 anys del Quixot. IES s’Arenal, del 19 al 23 d’abril de 2005 [col·laborador]

-La Revolució Francesa. IES S’Arenal, octubre 2007

-Exposició de punts de llibre. Exfilna 2007, Palma

-700 anys de la mort de Jaume II. Club Filatèlic i del Col·leccionisme, Palma, 2011

-Aviació comercial a Mallorca, Club de Col·leccionisme de Mallorca. Parc de Ses Estacions  12.1.2014,

-Ramon Llull. Palma, Club de Col·leccionisme de Mallorca. Parc de Ses Estacions, 19.1.2015

-Any Arxiduc. IES Ses Estacions, 23.4.2015

-Any Europeu de les llengües. IES Ses Estacions, 29.9.2015

-Star Wars. Club de Col·leccionisme de Mallorca. Parc de Ses Estacions, 24.1.2016

-Històries de Mallorca. Club de Col·leccionisme de Mallorca. Parc de ses Estacions, 15.1.2017

 -The Beatles. Club de Col·leccionisme de Mallorca. Fira Dolça d'Esporles, 1.10.2017

11. ALTRES

 

-Tarjeta Nacional de Investigador n. 660. Ministerio de Cultura

-Soci del GOB

-Societat Arqueològica Lul·liana

-Institut d’Estudis Eivissencs

-Amics del Poble Sahruí

-Associació Balear Amics de Bandes Sonores (ABABS)

-Vocal del Club de Col·leccionisme de Mallorca

-Soci d'ASPAS

-Ha publicat relats i poemes a diverses revistes literàries

-Columnista d’opinió a El Día de Baleares (2001-2007)

-Col·laborador del programa El crepuscle a IB3 Ràdio (2007-2010) i Ona Mediterrània (2014-2016)

-Programa Ona Clàssica a Ona Mediterrània (des de 2016)